Dodatkowe usługi

Obsługa procesu budowlanego

- pełnienie funkcji kierownika budowy;

- doradztwo na etapie projektowania;

- pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

- doradztwo przy przygotowaniu umów z wykonawcami;

- doradztwo techniczne;

- odbiory techniczne mieszkań i domów jednorodzinnych;

- przeglądy okresowe budynków (roczne i 5 – letnie);

- prowadzenie dziennika budowy;

- wykonywanie kosztorysów budowlanych;

 

Obsługa procesu finansowego w nieruchomościach

- bezpłatna pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszej oferty kredytowej;

 

Usługi graficzne w nieruchomościach

- przygotowanie wizualizacji budynków z projektu architektonicznego;

- wykonywanie rzutów mieszkań/domów z projektu architektonicznego;